Сферата на превод и легализация в България се разширява всеки ден. Все повече и повече млади хора записват и успешно завършват филологическо обучение, което им дава възможността да преподават език…