Бизнес

Как се става добър преводач?

Сферата на превод и легализация в България се разширява всеки ден. Все повече и повече млади хора записват и успешно завършват филологическо обучение, което им дава възможността да преподават език или да превеждат от него. Но какво всъщност се изисква, за да стане един дипломиран филолог добър преводач? Всъщност, не е толкова елементарно колкото някой може да си представя. Тази професия изисква сериозно обучение, отдаденост и желание за постоянно надграждане на знанията. Също така включва големи познания в родната реч, както и висока култура. Работата на професионалните преводачи не е напълно лесна и не е достатъчно само владеенето на един чужд език. Заклетият преводач се разпознава по това дали може да предложи превод и легализация преведени само на един език.

Широки рамки

Ако преводачът работи съвместно други професионалисти от неговата специалност, то тогава можете да бъдете сигурни, че Вашият превод е прегледан от редактиран от повече от един човек. Това се прави с цел гаранция, че няма да бъдат допускани грешки, а напротив  – вие ще получите един безупречен текст. Добрият преводач трябва да има способността да чете и напълно да разбира същността на текстовете на различни езици. И умело да успява да пренася съобщението и на езика на превода. Изисква се висока грамотност, познания на различни литературни стилове и норми, не само при превод и легализация, а и при редакция. Трябва да умее да използва пунктуацията грамотно и да оформя текста, така че да бъде лек за четене и възприемане.

Умението за използване на двуезичен речник е от голямо значение за един добър преводач. Понякога две еднакви думи – например в английски език – могат да имат различаващо се значение в зависимост от контекста. Работата на преводача е да разбере какво значение и съобщение носи думата/ фразата, за да може успешно да я пренесе в превода си. Преводачът не се занимава само с писмени преводи, а и с устни. Поради тази причина, той трябва да умее да слуша и разбира, да улавя фрази и специфични думи, както и тяхното значение в контекста.

Вашето начало

Ако Вашата цел е да станете добър преводач, то тогава прочетете отново нашите съвети. Преводаческата работа изисква голяма отдаденот и желание за учене и добиване на нужните качества. Изисква упорит труд, който да ги възнагради по-късно. Обучението в превода е инвестиция във времето, особено добра ако ученикът няма намерение да се откаже, а е напълно решен. Защото да бъдеш преводач не е лесно!

Facebook Comments