Мода

Поява на кредита

За първи периоди от зараждането на кредитните сделки се смята началото на парите или т.н. натурална размяна. Това било преди реалната поява и обмен на парични банкноти и монети. В основата на кредита е заложено движението на стойността и свързаните с него отношения за заеми.

Сходството с покупко-продажбата

Характерно за кредитното движение е сходството с покупко-продажбата. Кредитната сделка обхващала два самостоятелни акта, които са кредитиране и издължаване. За термина кредит е характерна реализацията на обществен продукт, който се отнася към категорията на обръщение. За кредитната сделка е известно, че продавачът е кредитор, а получаващият стойността е наричан длъжник.

Euro coins isolated on white

Отношението, което се появява между длъжник и кредитор е за дълъг период от време, за разлика от обичайната размяна, за която е типично сделката да се извършва веднага и с това да се приключва. При кредит, срокът започва от момента на продажба и приключва с окончателно издължаване по кредита. За оформяне на сделката по кредит, движението на стойността, заемните отношения и всичко останало се извършва от обществена организация.

От документална гледна точка

От документална гледна точка тази организация издава документ за сумата, която длъжника подписва за своя кредитор. Базирайки се на това по-късно възникват полиците и банкнотите, а с това последва и тяхната циркулация.

С годините се създава и регламентация уточняваща взаимоотношенията между длъжник и кредитор. Постепенно се появяват и специфични институции, които подпомагат управлението на кредитното движение на стойности и заемни отношения.

Днешният кредит

Днешният кредит е свързан пряко с парите. Функцията на парите, за погасяване на кредити е известна от години назад, още като лихварство. Появяват се и първите банкови институции.

Появяват се и кредитите под форма на полици. Днес са известни два вида и те са менителница и запис на заповед. Мащабите на банкнотите вземат превес в живота на хората.

Благодарение на: https://vsichki-krediti.com/

Facebook Comments