Едно от най-сложните устройства в конструкцията на дизеловия двигател е горивната помпа, която поставя горивната течност под високо налягане. Принцип на работа на дизеловите помпи и дюзи Дизелова помпа За…